Bouwvergunning mantelzorgwoning

Heeft u vragen over de bouwvergunning voor een mantelzorgwoning? Op deze pagina vindt u meer informatie over bouwvergunningen en wet & regelgeving voor een mantelzorgwoning. Kunt u het antwoord op uw vragen niet vinden? Neem dan contact op met onze adviseur.

 

Mantelzorg wordt steeds belangrijker. De overheid stimuleert deze vorm van zorgverlening door burgers onder elkaar. Als u besluit om voor uw (schoon)ouders, een ander familielid, vriend of een bekende te zorgen, betekent dat veel voor u en voor degene die de zorg ontvangt. Wanneer de vergunning rond is en u een mantelzorgwoning laat bouwen door Jaro Houtbouw, kiest u bewust voor een leefruimte in een vertrouwde omgeving (bijvoorbeeld het achtererf) en is het een functionele investering voor zowel de mantelzorger als zorgbehoevende!

 

Bouwvergunning voor een mantelzorgwoning op het achtererf

 

Het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning

Om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te bouwen moet er aan alle voorwaarden worden voldaan. Op 1 november 2014 zijn de regels van het Besluit omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. Hierdoor is het mogelijk geworden om vergunningsvrij een mantelzorgwoning naast de bestaande woning te bouwen. Er is echter, in sommige situaties, een bouwvergunning benodigd als u een houten mantelzorgwoning in de tuin wilt bouwen. Wanneer de houten mantelzorgwoning bijvoorbeeld qua omvang niet voldoet aan de voorwaarden voor het vergunningsvrij bouwen of wanneer uw plannen niet overeen komen met het bestemmingplan, moet er toch een bouwvergunning voor een mantelzorgwoning aangevraagd worden. Jaro Houtbouw kan u helpen en ontzorgen in deze procedure.

 

Voorwaarden vergunningsvrij mantelzorgwoning bouwen

Zoals gezegd moet u voldoen aan verschillende voorwaarden voor het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning. Zo is bijvoorbeeld de oppervlakte van de woning gekoppeld aan het al bebouwde oppervlak van het achtererf met een maximaal oppervlak van 100m². Ook moet de woning voldoen aan de eisen van de maximale hoogten in combinatie met de afstand tot de erfgrens, met een maximale hoogte van 5m¹.

 

Voorwaarden voor het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning    Vergunningsvrij een mantelzorgwoning naast de bestaande woning

 

Bouw snel en gemakkelijk een mantelzorgwoning met Jaro Houtbouw

Als de bouwvergunning voor de mantelzorgwoning rond is, kan een mantelzorgwoning snel en gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Wanneer u een houten mantelzorgwoning laat bouwen door Jaro houtbouw op het achtererf, kiest u bewust voor een leefruimte in een vertrouwde omgeving en is het een functionele investering voor zowel de mantelzorger als zorgbehoevende! Als de mantelzorg niet meer nodig is, moet de woning verwijderd worden of onklaar worden gemaakt voor bewoning. Daarbij mag de mantelzorgwoning door maximaal 2 personen worden bewoond.

 

Bouwvergunning voor houten mantelzorgwoning    Snel en gemakkelijk mantelzorgwoning bouwen

 

Heeft u meer vragen over een bouwvergunning of het vergunningsvrij bouwen van een houten mantelzorgwoning? Laat het ons weten!

 

CONTACT AANVRAGEN    E-MAIL ONS!

 

WAT KOST EEN MANTELZORGWONING? BOUWVERGUNNING MANTELZORGWONING DAMPOPEN BOUWEN ONTWERP